หน้าแรก

new

วันที่ 30/1/2562 ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงพระประจำปีใหม่ 2562 ทางโรงเรียนจึงขอเชิญนักศึกษาทั้งใหม่และเก่าร่วมกันถวายภัตตาหารเพลใน เวลา09.30น.เป็นต้นไป

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บ่อนไก่)
ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ วันเสาร์ที่20/10/2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ในงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ ชุมชนอยู่ดีมีสุข

 

การออกหน่วยเพื่อชุมชน (ปักถุงผ้าชิ้นเดียวในโลก) โดย สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

FB

คอมสารสนเทศ-768x185
จักรยานยนต์-768x185
ซ่อมคอม-768x185ซ่อมเครื่องยนต์-768x185ซ่อมแอร์2-768x185ดอกไม้-768x185ตัดผมชาย1-768x185แต่งผมสตรี-768x185แต่งหน้า1-768x185นวดแผนไทย-768x185ผลืตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล-768x185เสื่่อผ้า2-768x185ออกแบบเสื้อ1-768x185อังกฤษ-768x180

l01

โหลดใบสมัครเรียนแบบเขียนด้วยตัวเอง

media

ประวัติย่อของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)

รฝช.บ่อนไก่

สถานที่เรียนและห้องเรียน

โรงเรียนในเครือ

sd-20171201-085424
แผนที่ตั้ง

โทร – 02 251 7950

 

โฆษณา