หน้าแรก

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนวิชาชีพแบบต่างๆที่ใช้เวลาเรียน 200 ชั่วโมงทุกหลักสูตรเรียนจบมีใบประกาศรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทำงานได้ทันที โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในเครือมากถึง 10 โรงเรียน มีบุคคลากรด้านการศึกษา ครู อาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมกว่า 200 คน มีหลักสูตรการสอนมากกว่า 100 หลักสูตร ให้เลือกเรียนตามความต้องการ สนใจเรียนสามารถเลือกเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านได้ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์โรงเรียนในเครือ

สมัครเรียนออนไลน์กดที่นี่

 

media

 สื่อเรียนรู้ออนไลน์

 

2561

 

l01

 

แผ่นพับ61
ระเบียบการรับสมัครและเวลาเรียน

 

 ประวัติย่อของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)

รฝช.บ่อนไก่

 

 

สถานที่เรียนและห้องเรียน

โรงเรียนในเครือ

sd-20171201-085424
แผนที่ตั้ง

 

 

Advertisements